Tratarea și reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice
Noutati

Toate echipamentele electrice și electronice care și-au pierdut funcționalitatea și au ieșit din uz din varii motive reprezintă aproximativ 5% din totalul deșeurilor municipale solide la nivel global. Prescurtate DEEE, aceste tipuri de deșeuri reprezintă un adevărat pericol pentru sănătatea oamenilor și a mediului, prin urmare, reciclarea corespunzătoare a deșeurilor devine un aspect din ce în ce mai esențial în viitor.

Deșeurile de echipamente electrice și electronice au în componență materiale și substanțe deosebit de periculoase, iar nereciclate corespunzător, acestea pot fi responsabile pentru emanarea de gaze cu efect de seră, metale grele cu un puternic impact asupra sănătății și alte pericole.

Ce materiale pot fi recuperate în procesul de reciclare a DEEE-urilor

Este important de știut faptul că un procent de peste 85% din componentele DEEE-urilor pot fi reciclate și reutilizate, acestea conținând atât metale prețioase care pot fi valorificate ulterior (platină, aur, argint, gallium), cât și materii prime secundare, precum sticla, plasticul, cuprul, aluminiul , fierul, alături de multe altele.

Cum sunt tratate DEEE-urile și cum se reciclează

În termeni generali, tratarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice presupune întâi de toate o sortare corectă a acestora, în funcție de categoria de care aparțin (electrocasnice mari, electrocasnice mici, echipamente de IT, aparatură electrică de consum, echipamente de iluminat, unelte electrice și electronice, jucării și echipament sportiv, dispozitive medicale, instrumente de monitorizare, distribuitoare automate), iar printre primii pași ai tratării acestora se află îndepărtarea componentelor cu grad de periculozitate ridicat sau care conțin lichide, azbest, agenți frigorifici sau alte substanțe periculoase, precum și bateriile.

Dezasamblarea DEEE-urilor poate fi operată manual sau poate fi mecanică, urmand ca apoi componentele acestora să fie sortate în funcție de categoriile materiilor prime sau secundare obținute.

Etapa dezasamblării presupune sortarea tuturor componentelor care alcătuiesc DEEE-urile în următoarele categorii de bază:

– componente standard (care pot fi ulterior refolosite);

– cabluri, plăci de circuite (tratate ulterior separat);

– componente metalice de dimensiuni mari (tratate ulterior separat);

– metale/plastice/mixturi (tratate ulterior separat);

– sticlă;

– lemne sau alte tipuri de plastice, care pot fi folosite ulterior pentru producerea de energie;

– baterii (care necesită tratament special);

– mercur (cu obligativitatea depozitării acestuia în condiții speciale);

– plumb;

– plastice de tip PBB sau PBDE.

Cum se reciclează plasticul provenit din DEEE-uri

Primul pas in valorificarea plasticului provenit din deșeurile de echipamente electrice și electronice este separarea materialelor plastice de restul materialelor care alcătuiesc respectivul obiect.

Pentru a avea un rezultat bun, companiile trebuie să cunoască tipurile de plastic conținute de fiecare tip de astfel de deșeu, astfel încât să poată proiecta cât mai bine procesul de sortare.

Plasticul provenit din DEEE-uri poate fi de nenumărate tipuri, precum ABS, HIPS, PA, PMMA, iar un singur tip de deșeu poate avea în componența sa chiar și 8 tipuri de plastic. Acesta este necesar a fi riguros clasificat și tratat/reciclat conform normelor în vigoare.

Ce pericole poate declanșa distrugerea necorespunzătoare a DEEE-urilor

Nereciclarea sau aruncarea DEEE-urilor poate avea drept cauze degajarea unor substanțe deosebit de toxice pentru mediu și pentru sănătatea umană, după cum urmează:

  • Materialele cu conținut de PVC care sunt arse degajă emisii radioactive și pot cauza diabet, afecțiuni ale plămânilor, tulburări hormonale sau chiar cancer.
  • Freonul, conținut în special de deșeurile de echipamente electrice cu scop de răcire, are capacitatea de degrada puternic stratul de ozon.
  • Mercurul este, de asemenea, deosebit de periculos pentru persoanele cu probleme renale și poate cauza probleme ale sistemului nervos. Mercurul se regăsește în componența bateriilor, a termometrelor, dar și în lămpi sau becuri.
  • Substanțele ignifuge bromurate reprezintă o altă sursă de compuși proveniți din nereciclarea DEEE-urilor, iar studiile au dovedit că acestea pot afecta sistemul endocrin și pot produce tulburări de memorie.
  • Aparatele electrice fabricate înainte de 1987 pot conține și bifenili policlorurați, substanțe uneori letale pentru organismele acvatice. Expunerea oamenilor la astfel de substanțe poate duce la disfuncții ale aparatului genital, afectarea glandei tiroide, a ficatului sau a mucoasei gastrice.

Așadar, devine aproape vital ca populația să se responsabilizeze și să fie cât mai bine informată cu privire la reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice pentru a evita situațiile descrise mai sus.

Tags: , , ,

POST A COMMENT

Your email address will not be published.