Misiunea Electronic Waste Management

Ne dorim să progresăm pe plan național în această industrie și să devenim una dintre companiile cu adevărat responsabile pentru protejarea mediului înconjurător prin activitatea de colectare și tratare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.
Ne propunem să ne axăm pe reutilizarea unor echipamente care sunt încă funcționale din punct de vedere tehnic, eliminând un volum substanțial de deșeuri.

Viziunea Electronic Waste Management


Dorim să ne remarcăm prin participarea activă și continuă la acțiunea de colectare și valorificare a DEEE-urilor conform cu legislația în vigoare pentru a oferi un exemplu și a lua parte la eforturile globale în lupta combaterii poluării mediului înconjurător.