Noutati
Noutati

Economia circulară și o cultură bazată pe mai puține deșeuri

O economie circulară este definită ca fiind un sistem economic alcătuit din bucle închise în care componentele și materiile prime își pierd din capacitatea de utilitate cât mai puțin posibil, fiind utilizate surse de energie regenerabilă și care implică reutilizarea, repararea, reciclarea produselor existente, repunerea acestora în funcție. Practic, economia circulară este un model de

admin
Noutati

Cum se recicleazĂ plasticul. metode sustenabile pentru evitarea rĂspÂndirii microplasticului

Fiind una dintre cele mai folosite materii în numeroase industrii și cu precădere în industria alimentară, plasticul a ajuns în prezent să reprezinte unul dintre deșeurile cele mai răspândite la nivel global, iar poluarea mediului înconjurător (aer, apă, sol) prin depozitarea improprie a acestor tipuri de deșeuri atinge niveluri alarmante de la an la an. 

admin
Noutati

Soluții pentru reducerea poluării solului

Conștientizarea repercursiunilor pe care activitățile noastre le au asupra mediului înconjurător reprezintă un subiect de maximă importanță și interes în zilele noastre, tocmai pentru că sănătatea umană și a naturii depind de acțiunile noastre și de felul în care suntem informați să procedăm, în mod special cu referire la gestionarea deșeurilor.  Atunci când discutăm despre

admin
Noutati

Reciclarea bateriilor

Deși din punct de vedere cantitativ sau, mai bine zis, al spațiului ocupat, bateriile uzate nu ridică o problemă atât de mare, situația este cu totul diferită atunci când ne raportăm la gradul de periculozitate pe care aceste obiecte îl au în raport cu poluarea mediului înconjurător. Substanțe deosebit de toxice precum metalele grele (nichel,

admin
Noutati

Tratarea și reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice

Toate echipamentele electrice și electronice care și-au pierdut funcționalitatea și au ieșit din uz din varii motive reprezintă aproximativ 5% din totalul deșeurilor municipale solide la nivel global. Prescurtate DEEE, aceste tipuri de deșeuri reprezintă un adevărat pericol pentru sănătatea oamenilor și a mediului, prin urmare, reciclarea corespunzătoare a deșeurilor devine un aspect din ce

admin