categorii plastic
Noutati

Cum se recicleazĂ plasticul. metode sustenabile pentru evitarea rĂspÂndirii microplasticului

Fiind una dintre cele mai folosite materii în numeroase industrii și cu precădere în industria alimentară, plasticul a ajuns în prezent să reprezinte unul dintre deșeurile cele mai răspândite la nivel global, iar poluarea mediului înconjurător (aer, apă, sol) prin depozitarea improprie a acestor tipuri de deșeuri atinge niveluri alarmante de la an la an. 

admin