Reciclarea bateriilor

Deși din punct de vedere cantitativ sau, mai bine zis, al spațiului ocupat, bateriile uzate nu ridică o problemă atât de mare, situația este cu totul diferită atunci când ne raportăm la gradul de periculozitate pe care aceste obiecte îl au în raport cu poluarea mediului înconjurător. Substanțe deosebit de toxice precum metalele grele (nichel, cadmiu, mercur, litiu, alături de acizi și de alți compuși) regăsite în compoziția bateriilor, fac din aruncarea acestora în deșeurile menajere un adevărat atac asupra sănătății mediului. Aceste substanțe pot contamina apa și solul, o singură baterie având capacitatea de a polua chiar și 10 litri de apă sau 1 metru pătrat de pământ. 

Bateriile și acumulatorii constituie o sursă indispensabilă de energie în societatea noastră. În fiecare an, aproximativ 800.000 de tone de baterii pentru autovehicule, 190.000 de tone de baterii industriale și 160.000 de tone de baterii de consum sunt importate în Uniunea Europeană.

Însă, din păcate, nu toate aceste baterii sunt colectate și reciclate corespunzător atunci când devin neutilizabile. Multe dintre componentele acestor baterii și acumulatori ar putea fi reciclate, evitând eliberarea de substanțe periculoase în mediul înconjurător și, în plus, oferind materiale valoroase produselor și proceselor de producție importante din Europa.

Faptul că multe dintre bateriile existente pe piața au capacitatea de a fi reciclate chiar și în proporție de 100% reprezintă o adevărată șansă dată naturii și, totodată, sănătății umane. În medie, o baterie conține aproximativ 15-20 de grame de metal care poate fi reutilizat, ulterior unui proces de separare stabilit în funcție de tipul bateriei. 

Electronic Waste Management, societate implicată activ în reciclarea și valorificarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice, pune la dispoziția clienților servicii de colectare și depozitare în containere speciale a bateriilor. 

Bateriile – conținut periculos pentru sănătatea mediului înconjurător 

Ce conțin mai exact bateriile și care sunt pericolele la care ne expunem atunci când acestea ajung în gunoiul menajer pentru a fi aruncate apoi la groapa de gunoi/în natură? 

Depozitarea inadecvată a bateriilor sau aruncarea acestora la întâmplare în mediul înconjurător sau la gropile de gunoi pot produce efecte deosebit de grave asupra naturii. Metalele grele ajunse în contact cu natura pot polua pânza freatică și pot contamina solul. Totodată, arderea acestor obiecte produce oxizi metalici, care poluează solul și apele, dar care afectează și buna funcționare a sistemului respirator la oameni. Unele substanțe regăsite în conținutul bateriilor pot provoca arsuri la nivelul ochilor sau al pielii, în timp ce alte substanțe pot deveni explozive dacă iau contact cu apa sau chiar aerul. Animalele sau plantele care ajung în contact cu aceste substanțe pot fi contaminate, iar consumul acestora de către om poate duce la intoxicații severe, boli cardiovasculare, cancer, afectarea memoriei, alergii și alte afecțiuni. 

Mercurul, studiat și clasificat ca fiind o substanță cancerigenă, poate avea efecte grave asupra sistemului nervos, în timp ce cadmiul, de asemenea cancerigen, poate afecta sistemul respirator, iar dacă este ingerat, poate afecta sănătatea rinichilor. 

Nichelul, pe de altă parte, poate avea efecte deosebit de nocive asupra pielii. 

Plumbul regăsit în conținutul bateriilor reprezintă o altă substanță foarte periculoasă care poate afecta sistemul reproducător și sistemul nervos. În cazul în care sunt arse deșeuri care conțin cantități ridicate de plumb, acesta poate fi transportat de către curenții de aer pe distanțe extinse. 

Tipuri de baterii 

Bateriile se clasifică în funcție de trei criterii: 

  • modul de utilizare;
  • durata acestora de viață; 
  • compoziția chimică.

După modul de utilizare, bateriile pot fi cele destinate autovehiculelor, bateriile industriale și bateriile portabile.

În funcție de durata de viață, bateriile pot fi nereîncărcabile sau încărcabile (acumulatori). 

În ceea ce privește clasificarea în funcție de compoziția chimică, se va remarca o distribuire extrem de variată a acestora, în special a bateriilor portabile, astfel: baterii litiu ion, litiu polimer, alcaline, plumb, nichel cadmiu, nichel metal hidrură, zinc carbon, zinc aer, oxid de argint, oxid de mercur, alături de multe altele. 

În ceea ce privește bateriile auto sau cele industriale, acestea pot fi clasificate în funcție de compoziția chimică drept nichel cadmiu, plumb acid sau altele. 

Cum se reciclează bateriile 

Colectarea bateriilor se face în funcție de tipul acestora, astfel:

Bateriile alcaline (cele mai des întâlnite/comune și folosite, de regulă, pentru funcționarea telecomenzilor, lanternelor, jucăriilor, etc.) sunt reciclate printr-un proces de separare mecanică a componentelor acestora. Bateriile alcaline sunt 100% reciclabile. 

Bateriile de tip litiu-ion sunt reciclabile tot în proporție de 100% prin separarea mecanică a componentelor, asemănător bateriilor nichel-cadmiu. 

Bateriile cu litiu au un proces de reciclare diferit, acestea fiind sparte și scufundate în soluție chimică, având capacitatea de a neutraliza acidul aflat la interior. 

În ceea ce privește bateriile provenite de la autovehicule, acestea sunt reciclate printr-un proces aparte, prin care se neutralizează acidul cu sodă caustică, urmând ca apoi să fie sparte, iar învelișul de plastic să fie separat de plumb. Ulterior, plumbul rezultat este curățat și topit. 

Bateriile scoase din uz trebuie colectate în funcție de clasificarea acestora și trebuie predate unui centru sau depuse într-un container de colectare destinat exclusiv acestor obiecte. 

În containerele speciale destinate depozitării de baterii, puse la dispoziția clienților de către Electronic Waste Management, pot fi depozitate bateriile clasice, diferite față de cele de tip acumulator (baterii externe), care se încadrează în categoria reciclarii de deșeuri de echipamente electrice și electronice. Containerele Electronic Waste Management pentru baterii au o capacitate de 670 de litri și se diferențiază prin culoarea gri a acestora, fiind echipate cu un capac mobil. 

De ce este important ca bateriile să fie reciclate 

La fel ca și în cazul deșeurilor de echipamente electrice și electronice, bateriile uzate care sunt sortate și eliminate din folosință într-un mod corespunzător, pot reduce în timp efectele negative asupra mediului și asupra sănătății oamenilor. Studiile de specialitate arată că, în medie, o persoană din România aruncă 8 baterii pe an, așadar un simplu calcul poate trage un semnal de alarmă în raport cu importanța colectării corecte a acestor obiecte. 

Substanțele toxice conținute de baterii, impactul negativ asupra mediului înconjurător și asupra sănătății umane pe care acestea îl au odată intrate în contact cu solul și cu apa, explicate pe larg în paragraful de mai sus, reprezintă principala cauză pentru care este important ca la nivel de societate să se conștientizeze pericolul la care ne expunem. 

Totodată, un alt plus al întregului proces de reciclare a bateriilor este reprezentat de recuperarea masivă a materiilor prime, atât de necesare în varii industrii.